Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

tvaret

Inbjudan till seminariet TV-året 2014

Mediernas beskrivningar av TV-året 2014 har kännetecknats mycket av det minskande linjära TV-tittandet. Det är sant att tittandet föll med 6 minuter eller 4 procent per dag och att det i vissa målgrupper minskande mer än så, men faktum är att Sveriges befolkning aldrig tidigare avsatt så mycket tid åt att titta på TV totalt sett. Läs mer

67217-bullfinch_500

Kalle Anka firar jul och Melodifestivalen toppar TV-året 2014

Tittande på TV minskade något under 2014. Sammanlagt tittar 3-99-åringar på TV i 153 minuter per dag. Det är sex minuter mindre än under 2013 och motsvarar en minskning med knappt fyra procent. Tittartiden på webb-TV ökade med 23 procent.

5830282-success500

MMS nyrekryterar

MMS rekryterar två nya kompetenser för att möta utmaningen med att mäta rörlig bild i framtiden. ”Vi är mitt uppe i ett väldigt spännande skede”, säger MMS onlinechef Martin Hehrne.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb
 
HotTop TV för Android

android