Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

5378187--man med mobil346

MMS stänger appar

Mobilapparna för Hottop stänger från och med idag. ”De hade inte tillräckligt många användare för att motivera utvecklings- och underhållskostnaden”, säger MMS VD Magnus Anshelm och hänvisar mobilanvändare till mms.se istället.

jakob farg700

Ny projektledare till MMS

Den 16 mars började Jakob Saros som projektledare på MMS. Hans uppgift blir att säkerställa och utveckla mätningarna av online video.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb