Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

838817-stock-market346

MMS söker dataanalytiker

Som dataanalytiker på MMS kommer du vara delaktig i utvecklingen av nya mätmetoder för rörlig bild, med fokus på rörlig bild via digitala kanaler. Du kommer jobba med frågeställningar som ingen ännu har löst, vilket ställer höga krav på nyfikenhet och lösningsförmåga.  Läs mer

102596-worried-at-computer500

Leveransförsening av webb-TV-data

Sedan MMS kvalitetskontrollanter hittat felaktigheter i MMS webb-TV-data för program och klipp har dessa inte kunnat uppdateras den senaste tiden. Problemet är nu identifierat, men det är ännu oklart när ny data kan publiceras.

jakob farg700

Ny projektledare till MMS

Den 16 mars började Jakob Saros som projektledare på MMS. Hans uppgift blir att säkerställa och utveckla mätningarna av online video.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb